Avio kompanija ITA Airways

ITA Airways jeftine avio karte - Promocija


Avio kompanija ITA Airways

ITA Airways je kompanija u potpunom vlasništvu italijanskog Ministarstva ekonomije i finansija za obavljanje poslova u sektoru vazdušnog transporta. Avionska kompanija aktivna je od novembra 2020.

ITA Airways ima za cilj da stvori efikasan i inovativan avio-prevoznika koji će postati referentna tačka u pružanju kvalitetne povezanosti Italije sa međunarodnim destinacijama, čime se stimuliše turizam i spoljna trgovina, ali i unutar zemlje, uz iskorišćavanje integrisane mobilnosti voz-avion. ITA Airways će u centar svoje strategije staviti najbolju uslugu za korisnike (kroz snažnu digitalizaciju procesa koji obezbeđuju najbolje iskustvo u klasi i personalizovane usluge), u kombinaciji sa održivošću, u svojim ekološkim (novi zeleni i tehnološki napredni avioni, korišćenje održivog goriva), socijalnim (jednakost i inkluzija za rodno neutralnu kompaniju) i aspektima upravljanja (integrisanje održivosti u interne strategije i procese).

ITA Airways će se opremiti modernom i ekološkom flotom koja će uključivati vodeće tehnologije koje će optimizovati efikasnost i kvalitet usluge i značajno smanjiti uticaj na životnu sredinu. Na početku rada, ITA Airways će upravljati flotom od 52 aviona, uključujući 7 širokotrupnih i 45 uskotrupnih aviona. Godine 2022. flota će se povećati na 78 aviona (+26 u odnosu na 2021), uključujući 13 širokotrupnih (+6 u odnosu na 2021) i 65 uskotrupnih (+20 u odnosu na 2021). Od 2022. godine, avioni nove generacije će se postepeno pridruživati floti, zamenjujući avione stare tehnologije. Krajem 2025. flota će se povećati na 105 aviona (23 širokotrupna i 82 uskotrupna), sa 75% aviona nove generacije.

ITA Airways će fokus svog posla usmeriti na čvorište Rim Fiumicino i aerodrom Milano Linate gde će se pozicionirati kao referentna avio-kompanija za poslovni i turistički saobraćaj. Na početku rada, avio-kompanija će leteti prema 44 destinacije sa 59 ruta, rastući na 74 destinacije i 89 ruta do 2025. godine, na kraju procesa rebalansiranja letova prema dugolinijskom sektoru, koji je usmeren na premošćavanje razlike u povezanosti zemlje.

Održivost i digitalizacija su dva ključna elementa industrijske strategije ITA Airways-a. Serija akcija, u smislu smanjenja uticaja na životnu sredinu, promocije stvaranja inkluzivne kulture i integracije održivosti u interne strategije i procese biće implementirana kako bi se ostvarili ambiciozni ESG ciljevi koji će omogućiti ITA Airways-u da bude najzelenija avio-kompanija u Evropi i bezrodni i na zaslugama zasnovani avio-prevoznik.

ITA Airways će se snažno fokusrati na digitalizaciju, zapravo su planirane značajne investicije u digitalne sisteme i platforme kako bi se garantovalo kvalitetno putničko iskustvo kupcu, kao prepoznatljiv element ponude, i razvio se data-driven kompanija sa fleksibilnom i stručnom organizacijom čiji se temelji zasnivaju na analizi i razumevanju podataka, kao i na vrednosti njenog ljudskog kapitala.

ita-airways.com


Avio karte ITA Airways - Destinacije