avio karte aviokarte 
                          by Fantast Tourist , since 2005
 

IATA Logo   

Posebni uslovi putovanja pri kupovini avio karte

Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010)  direktor TA “ Fantast Tourist“ iz Novog Sada dana  01.06.2013. god. utvrduje sledeće

 

POSEBNE USLOVI PREVOZA

ELEKTONSKA KARTA

Elektronska karta je ugovor o prevozu izmedju putnika i prevozica. Elektronska karta je neprenosiva. Ime i prezime putnika nije moguce zameniti. Putnik neće imati pravo na prevoz ukoliko ne pokaže lične isprave validne za putovanje i ukoliko na njegovo ime nije izdata važeća Elektronska karta. Svaka avio karta važi za prevoz godinu dana od datuma početka putovanja ili, ukoliko nijedan deo karte nije iskorišćen, od datuma njenog izdavanja, osim ukoliko drugačije nije navedeno u karti, uslovima prevoza ili propisima prevozioca.

REDOSLED KUPONA AVIO KARTE I NJIHOVA UPOTREBA

Karta koju Putnik kupi važi samo za prevoz koji je naveden na Karti, od mesta polaska, preko svih planiranih mesta zaustavljanja, do konačnog odredišta. Cena avio karte koju je putnik platio zasniva se na odredjenim tarifama i odnosi se na prevoz koji je naveden na Avio Karti. Avio Karta neće biti uzeta u obzir i njena važnost će prestati ukoliko svi Kuponi avio karte ne budu upotrebljeni po redosledu po kojem su dati u Avio Karti.

TARIFE

Tarife se primenjuju za prevoz od aerodroma mesta polaska do aerodroma mesta opredeljenja, osim ako nije drugačije naznačeno. Tarife ne uključuju zemaljski prevoz izmedju aerodroma, kao ni izmedju aerodroma i terminala u gradu. Cena avio karte koju Putnik plaća obračunava se prema Tarifama avio kompanija važećim na dan plaćanja za putovanje po itinereru navedenom na Avio Karti.

REZERVACIJA AVIO KARTE

Putnik može sam napraviti online rezervaciju avio karata putem internet portala www.aviokarta.rs

Prilikom uradjene online rezervacije putnik dobija potvrdu na email svoje uradjene rezervacije, a nakon toga i opšte uslove plaćanja avio karte i rok uplate avio karte – u radno vreme portala www.aviokarta.rs

Ukoliko putnik želi da mu agent portala www.aviokarta.rs ili Fantast Tourist-a napravi rezervaciju avio karata, potrebno je da dostavi email adresu gde bismo mogli da mu posaljemo potvrdu uradjenih rezervacija avio karata, uslove i rok plaćanja istih. Uplatom avio karata putnik potvrdjuje ispravnost istih. Ukoliko naručilac rezervacija avio karata nema email adresu i želi da plati u gotovini, potrebno je da kada dodje u našu poslovnicu prekontroliše izdate avio karte i potpise avio kartu i uslove iste. Za sve informacije date usmenim putem ne snosimo odgovornost. Validne su isključivo informacije koje su date pismenim putem. Prilikom uplate avio karata i hotela potvrdjujete validnost podataka na avio kartama.

ROKOVI U VEZI PLAĆANJA AVIO KARTE

Internet cene avio karata se izdaju istoga dana ili maksimalno 24h od uradjene rezervacije avio karte. Rok izdavanja avio karte zavisi od same tarife avio karte. Ukoliko putnik napravi rezervaciju avio karte posle 18h po tarifi koja mora da se izda istoga dana, portal www.aviokarta.rs ne snosi nikakvu odgovornost za otkazivanje iste.

VALUTA PLAĆANJA AVIO KARTE

Ukoliko je način plaćanja avo karte u gotovini ili preko računa valuta plaćanja je dinar.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

SEDIŠTA U AVIONU

Portal www.aviokarta.rs će na zahtev klijenta rezervisati, ukoliko to avio kompanija dozvoljava sedište u avionu za putnike. Ova usluga je besplatna. Portal www.aviokarta.rs nije u mogućnosti da putniku garantuje da će sedeti na odredjenom mestu. Avio kompanija zadržava pravo da rasporedi mesta ili promeni raspored mesta čak i nakon ukrcavanja u avion. Ovo može biti neophodno iz operativnih, sigurnosnih ili bezbednosnih razloga.

POTVRDA REZERVACIJE

Kada putnik ima kupljenu povratnu avio kartu za odredjenu destinaciju, putnik nije u obavezi da potvrdi svoje putovanje pozivajući naš call centar.

PRIJAVLJIVANJE I UKRCAVANJE NA LET PUTNIKA

Rokovi za prijavljivanje na let razlikuju se od aerodroma do aerodroma. Potrebno je da se o ovim rokovima Putnik raspita i da ih se pridržava. Avio kompanije imaju pravo da ponište Putnikovu rezervaciju ukoliko se isti ne pridržava rokova za prijavljivanje na let. O rokovima za prijavljivanje na aerodrom Putnik je dužan da se raspita sam. Rokovi za prijavljivanje svih avio kompanija u Beogradu su 2:00h pre naznačenog vremena poletanja u avio karti!

Putnik mora biti prisutan u prostoru za ukrcavanje u avion najkasnije do vremena koje mu je avio kompanija saopštila prilikom prijavljivanja za let.

Avio kompanija ima pravo da poništi rezervaciju Putnika, ukoliko se isti na vreme ne pojavi na izlazu za ukrcavanje.

Ukoliko putujete jednom avio kompanijom do krajnje destinacije Vaš prtljag će biti čekiran do kraja.

Ukoliko koristite u jednoj avio karti usluge dve različite avio kompanije i ukoliko je dogovoreno izmedju prevozilaca da Vaš prljag bude čekiran do kraja i ukoliko ne pravite stopover duži od 24 časa Vaš prtljag će biti čekiran do kraja. U suprotnom, potrebno je preuzeti i čekirati prtljag ponovo u mestu medjusletanja.

Avio kompanija i portal www.aviokarta.rs ne snosi odgovornost za gubitke ili troškove koje Putnik eventualno pretrpi zato što se nije pridržavao odredbi ovog člana. Portal www.aviokarta.rs nije duzan da informiše putnika o medjusobnim ugovorima avio kompanija u vezi čekiranja prtljaga.

PRAVO NEPRIHVATANJA NA PREVOZ

Svaka avio kompanija ima pravo da odbije prevoz svakog putnika ili putničkog prtljaga iz razloga bezbednosti leta ili po svom diskrecionom pravu. U tom slučaju, Putnik će imati pravo na refundaciju plaćene avio karte.

Avio kompanija ima pravo da odbije prijem Prtljaga ukoliko smatra da nije adekvatno i sigurno upakovan u odgovarajuću ambalažu.

PREDATI PRTLJAG

Prilikom predavanja Prtljaga na check – inu koji je tretiran kao predati prtljag na aerodromu, avio kompanija će isti primiti i izdati Privezak za kupon za svaki komad predatog prtljaga na aerodromu.

Predati prtljag mora biti obeležen etiketom koja sadrži putnikovo ime i ostale lične podatke.

Predati prtljag će, kad god je to moguće, biti prevezen istim avionom kojim putuje putnik, osim ako avio kompanija odluči da, iz sigurnosnih, bezbednosnih ili operativnih razloga isti preveze drugim letom.

RED LETENJA , KAŠNJENJE I OTKAZANI LETOVI

Objavljeni red letenja može biti izmenjen u intervalu od datuma objavljivanja do datuma putovanja. Portal www.aviokarta.rs ne garantuje objavljeni red letenja avio kompanija. Red letenja je podložan promenama. Postoji mogućnost da dodje do izmene reda letenja nakon što Avio Karta bude izdata. Potrebno je da Putnik ostavi svoje podatke za kontakt validne, kako bismo mogli da ga obavestimo o svim izmenama. Ukoliko avio kompanija izmeni red letenja koji Putniku ne odgovaraju, a ne bude u mogućnosti da istom rezerviše mesto na drugom letu koji mu odgovara, Putnik ima pravo na punu refundaciju.

Sva prava putnika kod uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja i velikog kašnjenja letova možete pročitati na sajtu avio kompanije.

Sva prava putnika kod uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja i velikog kašnjenja letova JAT Airways avio kompanije možete preuzeti na:

http://www.jat.com/active/sr-latin/home/main_menu/travel_info/obavestenje_o_pravima_putnika.html

Ako zbog okolnosti koje su van njegove kontrole avio kompanija otkaže ili odloži let, ne izvrši sletanje na aerodrom prekida putovanja ili krajnjeg opredeljenja ili prouzrokuje da putnik izgubi vezu za naredni let za koji ima rezervaciju, Avio Kompanija je dužna da preduzme jedan od sledećih koraka:

da Putnika što je moguće pre preveze drugim letom na kojem ima raspoloživih mesta bez dodatnih troškova za Putnika i, ukoliko je potrebno, produži važnost njegove Avio Karte; ili

da Putnika rerutira do aerodroma opredeljenja prema destinaciji navedenoj na njegovoj Karti na letu svoje avio kompanije ili na drugi sporazumno dogovoreni način i u dogovorenoj klasi prevoza, bez dodatnih troškova za Putnika.

Ukoliko dodje do kašnjenja ili otkaza leta maksimalno 24h pre datuma putovanja u vreme rada call centra www.aviokarta.rs , naš call centar će kontaktirati i obavestiti o eventualnim promenama/otkazima putnika ili naručioca kupljene avio karte. Nakon obavestavanja klijenta o promeni ili otkazu avio karte agenti portala www.aviokarta.rs će učiniti sve što je u njihovoj moći da uz saglasnost avio kompanija promenjene letove zamene za letove koji odgovaraju putniku. Ukoliko putniku ni jedan od predlozenih letova ne odgovara portal www.aviokarta.rs će vratiti putniku ceo iznos novca uplaćene avio karte.

Ukoliko avio kompanija promeni red letenja ili otkaze putovanje posle 19h radnim danom, posle 15h subotom ili nedeljom dužna je da kontaktira lično svakog putnika i obavesti ga o promeni reda letenja ili otkaza avio karte.

Ukoliko avio kompanija otkaze ili pomeri red letenja na dan puta, par sati pred putovanje, putnik će biti obavešten na aerodromu od strane avio kompanije o redu letenja. Za sva pitanja na aerodromu putnik je dužan da se obrati avio kompaniji koja će ga obavestiti o promeni reda letenja ili otkazu avio karte i nalazenju najbolje opcije za putnika u datom momentu.

Ukoliko dodje do štrajka avio kompanije putnik je dužan da kontaktira avio kompaniju kako bi ga avio kompanija prebaila na prvi slobodan let ka željenoj destinaciji.

REFUNDACIJA AVIO KARTE

Opšta refundacija avio karte

Potral www.aviokarta.rs će refundirati avio kartu ili neiskorišćeni deo avio karte po važećim tarifskim plavilima. Prilikom rezervacije avio karte online putnik je u obavezi da pročita i prihvati uslove refundacije avio karte kako bi mogao sam da uradi rezervaciju avio karte. Ukoliko agent portala www.aviokarta.rs usmeno pravi rezervaciju avio karte klijentima pozeljno je da klijent dostavi email adresu kako bismo mogli da Vam pošaljemo ne email rezervaciju avio karte sa svim uslovima iste. Ukoliko naručilac/putnik nema email prilikom plaćanja avio karte u gotovini kod nas u poslovnici potrebno je da pročita i potpiše uslove same avio karte. Refundacija aviokarte vrsi se u slučaju da je putnik odustao od putovanja ili je avio kompanija otkazala let. Refundacija avio karte vrši se isključivo na mestu gde je avio karta kupljena i po uslovima datim za odredjenu tarifu (u zavisnosti od tarife, refundacija može biti puna, uz plaćanje penala ili se ne može izvršiti). U slučaju otkazivanja leta od strane avio kompanije, vrši se puna refundacija avio karte.

Kupljena avio karta ne može da se refundira bez dostavljene avio karte.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja www.aviokarta.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

Rok za povraćaj novca

Ukoliko je plaćanje avio karte bilo:

1.u Gotovini – refundacija 24h od upućenog zahteva (ne ulaze neradni dani)

2.Invoice – refundacija 24h od upućenog zahteva (ne ulaze neradni dani)

3.Kreditnom karticom – Rok za vraćanja novca na račun uplatioca je do 90 dana. Novac vraća avio kompanija.

NEDOBROVOLJNO REFUNDIRANJE

Ukoliko avio kompanija otkaže let, ne obavi let prema redu letenja, ne sleti u mesto opredeljenja ili mesto prekida putovanja ili ukoliko krivicom Avio prevoznika Putnik propusti let na koji je trebalo da presedne i za koji ima rezervaciju, iznos refundacije biće:

ukoliko nijedan deo Karte nije iskorišćen, iznos u visini tarife koju je Putnik platio;

ukoliko je deo Karte iskorišćen, refundirani iznos neće biti manji od razlike izmedju plaćene tarife i važeće tarife za putovanje između tačaka za koje je Karta izdata.

PRAVO ODBIJANJA REFUNDACIJE

Portal www.aviokarta.rs ima pravo da odbije da isplati refundaciju u slučajevima kada je zahtev za istu podnet nakon isteka važnosti Karte.

VALUTA PLAĆANJA AVIO KARTE

Portal Www.aviokarta.rs ili avio kompanija zadržavaju pravo da refundaciju isplati u istoj valuti u kojoj je Avio Karta plaćena. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

KOME SE REFUNDIRA AVIO KARTU

Kupljenu avio kartu refundira usključivo putnik/naručilac avio karte. Refundacija će biti uradjena na isti način na koji je avio karta i plaćenja.

Promena kupljene avio karte

Promena datuma putovanja se vrši na mestu gde je avio karta kupljena ili u avio kompaniji čija je karta izdata.

Zahtev za promenu datuma kapljene avio karte isključivo može biti:

pismenim putem od strane naručioca iste

dolaskom u našu poslovnicu

Portal www.aviokarta.rs će promeniti datume na avio karti po važećim tarifskim pravilima. Naknada portala www.aviokarta.rs za izdavanje nove promenjene elektonske avio karte iznosi TSC 0 eura + Penali za promenu karte napisani i dostavljeni u potvrdi rezervacije kao pdf dokument Flight rules + Upgrate na višu klasu ako nema mesta na istoj klasi, kao po karti.

GUBITAK PRTLJAGA

Putnik kome predati prtljag na odlaznom aerodromu nije stigao na krajnju destinaciju prijavljuje gubitak prtljaga na posebno označenom šalteru (LOST LUGGAGE / LOST BAGGAGE / LOST AND FOUND). Putnik koji prijavljuje gubitak prtljaga mora da priloži aviokartu na kojoj se nalaze nalepnice za prtljag koji je predat. Nalepnice na kartu zalepi službenik aviokompanije koji vrši registraciju putnika za let. Ova nalepnica usled rukovanja prtljagom ili vremenskim neprilika može da bude oštećena ili da spadne i da se zagubi što prouzrokuje odlazak prtljaga na pogrešnu stranu. Sortiranje prtljaga se vrši ručno od strane aerodromskih službenika na osnovu nalepnica i uvek postoji mogućnost da ljudskom greškom neki prtljag bude stavljen na "pogrešnu" traku i da ode na neželjenu destinaciju.

Potraga za izgubljenim prtljagom pripada aerodromskim službama. Kretanje prtljaga se elektronski prati. Svaki prtljag koji je predat ima nalepnicu (tag) na kojoj se nalaze oznaka destinacije kao i bar kod preko koga se mogu proveriti podaci o njegovom vlasniku i itinereru. Kada prtljag "zaluta" i pojavi se na nekom drugom aerodromu onda se on evidentira i uz detaljne opise unosi u elektronsku bazu podataka gde ga mogu pronaći oni koji su za to zaduženi na odredišnom aerodromu na kome je njegov nestanak prijavljen.

Oštećen prtljag ili eventualna krađa sadržaja prtljaga mora se takođe prijaviti na propisanom obrascu na istom šalteru.

Izgubljen prtljag se u većini slučajeva pronalazi u roku od 24 časa a retko se dešava da se nađe kasnije. Locirani prtljag se šalje prvim letom do krajnjeg odredišta gde se najčešće isporučuje putniku na njegovu kućnu adresu, hotel ili mesto boravka.

Većina aviokompanija refundira neplanirane troškove kupovine neophodne garderobe ukoliko je putnik ostao bez prtljaga nekoliko dana. Kompanije ovu nadoknadu vrše samo ako je putnik bez prtljaga ostao u destinaciji koja nije njegovo mesto prebivališta. Aviokompanije takođe same određuju visinu refundacije i prihvataju samo razumne troškove.

Izgubljen prtljag se može pratiti preko interneta. Sistem praćenja izgubljenog prtljaga je poznat kao "Worldtracer" i uz njegovu pomoć putnici četrdesetak najvećih svetskih aviokompanija mogu sami pronaći svoj izgubljeni kofer. Na sajtu www.mylostbag.com potrebno je uneti prezime putnika i referentni broj koji se može naći na prtljažnoj nalepnici zalepljenoj u aviokartu.

Portal www.aviokarta.rs ne snosi odgovornost za gubitak ili oštećenje prtljaga.

VIZE

Putnik je dužan da pribavi neophodna putna dokumenta i vize i da se pridržava zakona, propisa, uredbi, uslova i pravila putovanja zemalja do/od kojih putuje i kroz koje tranzitira.

www.aviokarta.rs ne snosi odgovornost za posledice koje Putnik pretrpi ukoliko ne pribavi odgovarajuća dokumenta ili vize i ukoliko se ne pridržava pomenutih zakona, propisa, uredbi, zahteva, uslova, pravila i uputstava.

ODBIJANJE PRAVA ULASKA U ZEMLJU

Službenik pasoške kontrole ima diskreciono pravo da vam odbije ulazak u zemlju ukoliko ne posedujete odgovarajuća dokumenta ili nemate potrebnu vizu.

Medjutim, čak i ako imate vizu i važeći pasoš, može vam biti odbijen ulazak u zemlju na osnovu slobodne procene službenika da se radi o rizičnoj osobi.

Službenici mogu od putnika zatražiti na uvid i druga dokumenta pa i na novac na uvid. Ovo je čest slučaj sa državljanima Srbije koji su pod posebnom pažnjom evropskih imigracionih vlasti zbog velikog broja lažnih azilanata. Osobe koje su deportovane nazad u Srbiju nakon boravka u nekoj drugoj zemlji, pošto im je odbijen zahtev za azilom, imaju mogućnost da se po dolasku na beogradski aerodrom obrate za pomoć Kancelariji za readmisiju.

Od dodatnih dokumenata koja mogu biti zatražena prilikom ulaska u zemlje Evropske Unije su:

putno zdravstveno osiguranje za planirani period boravka

povratna avionska karta

pozivno pismo

dovoljna novčana sredstva - iznos zavisi od države ali se obično kreće od 35 do 50 evra po danu boravka.

CARINSKI PREGLED

Putnik je dužan da, ukoliko se to od njega traži, prisustvuje pregledu sopstvenog Prtljaga od strane carinskih ili drugih državnih organa. Avio kompanije niti Portal Www.aviokarta.rsne snosne odgovornost za gubitak ili štetu koju Putnik pretrpi tokom pomenutog pregleda ili usled nepoštovanja pomenutih pravila.

ODBIJANJE REZERVACIJE

Portal www.aviokarta.rs ima pravo da odbije naloge za rezervaciju kada korisnik krsi uslove korišćenja portala www.aviokarta.rs

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Informаcije i podatke o ponudjenim uslugаmа i proizvodimа daje svaki pružalac usluge pojedinačno na sajtu aviokarta.rs. Portal  aviokarta.rs čini sve što je u moći da proveri informacije koje se objavljuju kako bi izbegla moguće greške i netačnosti. Portal www.aviokarta.rs ne garantuje podesnost, tačnost, potpunost i aktuelnost tаkvih informаcijа.

Portal www.aviokarta.rs nije odgovoran zа nedostupnost usluge ili proizvodа nа dаn rezervаcije ili za ispunjenje ugovorа sа pružaocem te usluge. Ni u kom slučаju, portal Www.aviokarta.rsnije odgovoran zа dejstva, greške, propuste, garancije, prekršaje ili odbijanja odredjenog pružaoca usluge ili za povredu, smrt, uništenje imovine ili druge gubitke ili naknade štete, novčane kompenzacije i troškove koji mogu nаstаti zbog povezanosti sa funkcionisanjem i korišćenjem veb sajta i informаcija, proizvoda i usluga koje nudi svaki pružalac usluge i/ili u vezi sa neovlаšćenom intervencijom trećih licа na proizvode ili usluge ili informаcije koje su dostupne na ovom veb sаjtu. Portal Www.aviokarta.rsne snose nikakvu odgovornost i neće nadoknaditi štetu koja je nastala zbog kašnjenja, otkazivanja, prebukiranja, štrajka, više sile ili iz drugog razloga koji nije u njenoj direktnoj kontroli. Osim togа, nema nikakvu obavezu davanja kompenzacije zbog pojave bilo kog dodatnog troška, propusta, kašnjenja, promene rute ili u vezi sa delovanjem bilo kog držаvnog orgаnа.

Portal www.aviokarta.rs učiniće sve za pravilno funkcionisanje portala, ali ne garantuje pravilno funkcionisanje i podesnost programa (software) kao i da će funkcionisanje portala biti bez prekida i zaštićeno od virusa i drugih sličnih pojava. Sve ove stvari isto vаže i zа druge informаcije koje se nаlаze nа ovom veb sаjtu a pružaju se od strane trećih lica.

ODGOVORNOST KORISNIKA

Korišćenje veb sаjtа treba da bude isključivo u zakonske svrhe i da se vrši na zakonit način tako da se ne ograničava ili sprečava njegovo korišćenje od strane trećih lica. Korisnik je dužan da koristi web sajt u skladu sa zakonom, moralnim normama i prisutnim odredbama, i da ne vrši radnje i čini propuste koje bi mogle da izazovu oštećenje ili neispravnost u funkcionisanju sajta, da imaju uticaj ili ugroze pružanje usluga koje pruža www.aviokarta.rs

Korišćenjem ovog web sajta korisnik garantuje da ima najmanje 18 godina i da ispunjаvа zаkonske uslove zа korišćenje ovog sаjtа. Korisnik je dužаn dа vrši nаdzor i preuzme odgovornost zа svаko korišćenje web stranice od strаne mаloletnih lica koje se obavlja u njegovo ime ili za njegov račun (korisnika). On tаkodje gаrаntuje tаčnost i potpunost svih informаcijа i podаtаkа koji se odnose nа samog korisnikа ili člаnove njegove porodice, na koje se prenosi pravo upotrebe ove veb stranice.

Svаkа rezervacija koja se vrši u profitabilne, manipulativne svrhe ili u cilju prevаre ili u slučаju kadа imа zа cilj povećаnje potrаžnje, zаbrаnjuje se. Mogućnost rezervisanja uslugа ili proizvodа putem ovog web sаjtа može se iskoristiti sаmo prilikom vršenja legitimnih rezervаcija i kupovina u ime korisnikа ili vezano za druga lica, u ime i za račun kojih imа prаvo dа deluje. Korisnik se slaže dа zloupotrebа usluga www.aviokarta.rs može imati za posledicu blokiranje dotičnog korisnikа dа pristupi uslugama sаjtа.

Autorskа prаvа, robne marke

Autorska prava i sva druga zaštićena prava koja se odnose na web sajt pripadaju agenciji FANTAST TOURIST d.o.o. Sadržaj web stranice je isključivo vlasništvo FANTAST TOURIST -a osim ako se nedvosmisleno navodi vlasništvo trećeg lica. Trgovačko ime www.aviokarta.rs  kao i sve robne marke, logotipi i grafički dizajn prikazan na ovoj web stranici su u vlasništvu FANTAST TOURIST d.o.o. ili trećih lica.

Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, distribucija, prenos, prerada, preprodaja, kreiranje derivativnih poslova ili obmаnjivаnje jаvnosti u vezi sa stvarnim pružaocem usluga koje su sadržane na ovom web sajtu. Bilo kаkvа reprodukcijа, reizdavanje, učitavanje, objavljivanje, razmnožavanje ili prenošenje ili bilo koja druga upotreba sadržaja, na bilo koji način ili bilo kojim sredstvom u komercijаlne ili druge svrhe, može se vršiti sаmo uz prethodnu dozvolu agencije FANTAST TOURIST d.o.o. ili drugog nosioca autorskih prava.

Primenljivo zakonodavstvo

Zakonodavstvo koje se primenjuje u odnosima između korisnika veb sajta i agencije FANTAST TOURIST portala www.aviokarta.rs je isključivo srpsko zakonodavstvo sa izuzetkom propisa koji proizlaze iz međunаrodnog privаtnog prаvа.

Odgovorni zа rešаvаnje sporovа koji mogu nastati između strаnаkа su sudovi u Beogradu i Novom Sadu.

Izmene i dopune Opštih uslova poslovanja

Agencija FANTAST TOURIST ima pravo da u bilo koje vreme izmeni i dopuni i/ili obnovi gore navedene uslove poslovanja u vezi sa korišćenjem ove Web stranice www.aviokarta.rs, a koji će biti na snazi u sledećem periodu, bez postojanja obaveze da o tome obavesti korisnika. Na web stranici će se primenjivati opšti uslovi poslovanja koji su u tom trenutku na snazi. Nastavljanjem korišćenja web stranice, po izvršenim izmenama i dopunama opštih uslova poslovanja, smatra se da je korisnik prihvatio izvršene izmene i dopune.

Pravosnažnost gore navedenih uslova ne može biti ograničena mogućim suprotnim uslovima poslovanja koje ima korisnik. Izmene i dopune ovih uslova su pravosnažne samo u slučaju kada su dogovorene sa jednim pravnim zastupnikom agencije FANTAST TOURIST – a.. Izmene i dopune ovih uslova kao i dopunski ugovori trebaju biti sastavljeni u pisanoj formi. Slanje spisa faksom ili putem e-maila ima istu važnost u odnosima izmedju stranaka kao i pisani dokument.

Politika privatnosti

Veliku pažnju posvetili smo zaštiti Vaših ličnih podataka, tj. privatnosti i bezbednosti transakcija.

Vaše ime i prezime, e-mail, broj telefona i faksa, kućna adresa, kao i broj kreditne kartice, neophodni su podaci u procesu obavljanja rezervacije.

Kad rezervišete ili kupite avio karte preko našeg sajta, e-maila ili telefonom, podaci se registruju, memorišu i čuvaju u našem sistemu. Ti podaci se isključivo koriste zbog olakšanja postupka rezervacije, zbog administracije i za analitiku u okviru naše agencije. Vaši podaci, ni u kom slučaju neće biti nekom drugom, osim agencijama i kompanijama sa kojima sarađujemo, a koje ste Vi izabrali ili su vezane za Vaše transakcije.

Vaši podaci će biti iskorišćeni i za prilagođavanje naših ponuda i usluga Vašim interesovanjima. Bićemo slobodni da Vam dostavimo ponude i druge informacije koje bi mogle da Vas interesuju. Ukoliko ne želite da primate ponude i uvide u naše usluge možete nas obavestiti.

Iako su Vaši podaci kod nas sigurni, zbog raznih nezakonitih softvera koji se svakodnevno pojavljuju, nemoguće je da Vam garantujemo apsolutnu bezbednost prilikom prenosa podataka preko interneta, za koje je odgovoran isključivo korisnik.

M.P.            Ime i potpis direktora

Goran Portić